Сатып-алымдар

ТенгизТрансГруп қызметін атқару үшін тауарлар мен қызметтер сатып алады. Сатып алу қызметі келіп түскен өтінімдердің негізінде байқау өткізу арқылы атқарылады.

ТенгизТрансГруп кезеңдік негізде сатып алады:

ТенгизТрансГруп өз сатып алу қызметінде мөлдірлік пен шешім қабылдауда ашық болу қағидаларын ұстанады.